Rechercher sur cd1d.com...
Album

Revado

Description

Double Album A et B
album A espéranto
album B Italien

Dix titres pour déguster la belle sonorité de l’espéranto et dix titres en italien, caractérisés par le son évocateur “etno-progressif.
Des voyages de commerçants touaregs jusqu’aux horizons infinis de la route de la soie, des rouges couchers de soleil sur les forêts du grand nord, jusqu’aux profondeurs océaniques, c’est une ode au besoin de l’esprit humain à voyager et toujours chercher de nouveaux horizons.

Au printemps 2011 Rêverie, en collaboration avec l’espérantophone italien Andrea Fontana (Anĉjo PacHorano), a finalisé le double CD intitulé “Revado”.
Il est composé de deux CD: le premier en Esperanto, le deuxième en italien. Ils contiennent chacun 10 titres.
Les textes en Esperanto sont écrits par Andrea; et leur adaptation à l’italien ont été écrites par Pier Luigi Cinquantini.

Rêverie sur cet album c’est :
-Fanny Fortunati : Voix lead, percussions
-Fulvia Borini : Flûte traversière, mandoline
-Alberto Sozzi : Instruments à vent, claviers, banjo, guitares, percussions
-Valerio Vado : Guitares, claviers, mandoline, voix
-Daniele Defranchis : Guitares

Enregistré à : Rêverie Studios, Madamzajj Studios, I Art Studios
Mixé et masterisé par : Ilario Calì

Photos : Elisa Rebughini, Manuela Mosseri et Andrea Fontana.
Graphisme et mise en page du livret : Mariangela Zabatino

Produit par Rêverie, Andrea Fontana, Alosibla Music Group
Eldité par DownBridge Publishing srl © 2011
Distribution espéranto : VINILKOSMO

**********

Esperanto :

Duobla albumo A kaj B
Albumo A Esperanto
Albumo B Itala

Dek titoloj por gustumi la belsonecon de la esperanta lingvo kaj dek titoloj en la itala, karakterizitaj de elvokopova ‘etno-progresiva’ sono.
De la vojaĝoj de la tuaregaj komercistoj ĝis la senlimaj horizontoj de la Silkvojo, de la ruĝaj sunsubiroj sur la arbaroj de la granda Nordo ĝis la oceanaj profundoj.
Bildoj pentritaj permuzike kaj rakontitaj esperante, por unuigi la tutan mondon per imaga flugo kaj simbola brakumo. Odo al la bezono de la homa spirito vaste iradi kaj ĉiam serĉi novajn horizontojn.

Printempe 2011 Rêverie, kunlabore kun la itala esperantisto Andrea Fontana (Anĉjo PacHorano), finpretigis duoblan KDon titolitan Revado.
Ĝin konsistigas du KDoj: la unua en esperanto, la dua en la itala. Ili entenas po dek muzikpecoj.
La tekstojn en esperanto verkis Andrea; iliajn ritmajn tradukojn al la itala verkis Pier Luigi Cinquantini.

Rêverie en ĉi tiu albumo estas:
– Fanny Fortunati: solista voĉo, perkutinstrumentoj
– Fulvia Borini: transversa fluto, mandolino
– Alberto Sozzi: blovinstrumentoj, klavinstrumentoj, banĝo, gitaroj, perkutinstrumentoj
– Valerio Vado: gitaroj, klavinstrumentoj, mandolino, voĉo
– Daniele Defranchis: gitaroj

Registrita ĉe: Reverie Studios, Madamzajj Studios, I Art Studios
Miksita kaj mastrigita de: Ilario Calì

Fotoj:Elisa Rebughini, Manuela Mosseri kaj Andrea Fontana.
Grafika prilaboro de la libreto: Mariangela Zabatino

Produktita de Rêverie, Andrea Fontana, Alosibla Music Group
Eldonita de DownBridge Publishing srl © 2011
Esperanto-distribuado: VINILKOSMO

Released on ...

Légende de la liste de lecture :
  • Vidéo
  • Complète
  • Extrait

Facebook

Ceux qui ont achetés cette œuvre ont aussi acheté