Rechercher sur cd1d.com...
Album

Rebela Sono

Description

Bien que l'on entend encore quelques échos du Dolcxamar d'antan, l'ensemble est devenu résolument rock, solidement structuré et peut-être plus sérieux dans la démarche lyrique et l'implication musicale. L'idée centrale de l'album est que "Tout est possible lorsqu'on est uni", et c'est d'une voix bien contrôlée que Patrik, le leader, chanteur et auteur des paroles, nous le dit dans un espéranto qui coule comme de la poésie.

Il semblerait que le groupe soit devenu assez célèbre en Finlande si l'on en croit les nombreuses interviews et apparitions publiques, et ce même (et sans doute surtout) en dehors des circuits espérantistes habituels, aidant du même coup à populariser cette langue auprès d'un public plus large.

Cette métamorphose artistique et le choix du début de l'année pour nous en faire part, ne manquent pas de symbolisme et laissent augurer de la consécration d'un groupe devenu de 'vieux routiers' maintenant. Dolchamar a largement démontré son dévouement à l'espéranto et à ce qui l'a inspiré, et bien qu'ayant grandement gagné en professionnalisme, l'engagement des premiers jours est resté intacte, et les sonorités toujours aussi belles et rebelles.

Achetez le .. ou ne dormez plus !!

Musiciens :
Patrik Austin : voix
Jako Kalliokoski : guitare, choeurs
Leena Peisa : claviers, choeurs
Jano Salo : basse
Valtteri Konttinen : batterie
Hannu Linkola : djembé, percussions
Hipo Ohvo : guitare cordes métal, mandoline
Studio : Studio Gallstén (Porvoo, Finlande)
Ingénieurs du son : Patrik Austin, Hipo Ohvo

 

 

Esperanto :

Kvankam aŭdeblas ankoraŭ kelkaj eĥoj de la antaŭ Dolĉamar, la bando fariĝis firme roka, solide strukturita, kaj eble pli grava en la klopodoj por la tekstoj kaj muzika investo. La kerna ideo de la albumo estas "ke kune eblas ĉio", kaj pere de voĉo bone regata Patrik, la kapulo, kantisto, kaj aŭtoro des la tekstoj, tion diras al ni en esperanto flua kiel poezio.

Ŝajnas ke la bando fariĝis relative populara en Finnlando, laŭ la nombraj intervjuoj kaj publikaj koncertoj, kaj tio eĉ ekster la esperanta mondo, tiel helpante la disvastigon de la lingvo kaj ĝia ideo.

Tiu artista metamorfozo kaj la elekto de la eko de la jaro por ĝuigi nin pri tio, ja estas simbola, kaj antaŭsignas la agnoskadon de la bando kiu nun fariĝis mejloŝtona. Dolchamar plenmezure demonstris sian sindonemon al esperanto kaj je kio ĝin inspiris; kaj kvankam la bando vere profesiiĝis, la engaĝiĝo de la unuaj tagoj restas integrala, kaj la sonoroj ĉiam tiom belaj kaj ribelaj.

Aĉetu ĝin... aŭ ne dormu plu!

Muzikistoj:
Patrik Austin : voĉo
Jako Kalliokoski : gitaro, korusaj voĉoj
Leena Peisa : klavaroj, korusaj voĉoj
Jano Salo : baso
Valtteri Konttinen : drumo
Hannu Linkola : ĝembeo, perkutiloj
Hipo Ohvo : metalkorda gitaro, mandolino
Sonstudio : Studio Gallstén (Porvoo, Finnlando)
Soninĝenieroj : Patrik Austin, Hipo Ohv

AVERTO!
En ĉi albumo Dolchamar uzas malkonvencian lingvon kaj skribmanieron.

NE PROVU TION HEJME!

Skribsistemo uzata en Rebela sono estas la h-sistemo indikita en La Fundamento.
Krome oni anstataŭigas la esperantan literkombinaĵon ks per x kiel en la latina (aŭ Ido).

La finaĵoj o kaj a estas ofte eliziitaj sen apostrofo, kiam eblas sen miskomprena probableco.

La diskeldonejo ne respondecas pri la tekstoj.

Released on ...

Légende de la liste de lecture :
  • Vidéo
  • Complète
  • Extrait